Mẫu đơn xin nghỉ làm vì có công việc riêng

0
3104

Backhoa.net cung cấp mẫu Mẫu đơn xin nghỉ làm vì có công việc riêng theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo

ĐƠN XIN NGHỈ
PHÉP

Kính gửi:   Ban lãnh đạo Công
ty…………………………………….

Phòng Hành Chính Nhân sự

Tên tôi
là:……………………………………………………………………………………………………………………..

Vị trí: …………………………………….
Phòng
ban:…………………………………………………………………….

Lý do xin nghỉ:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian xin nghỉ:
…………………………………………………………………………………………………………

Xin nghỉ tính phép

Xin nghỉ không tính
phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều
kiện cho tôi được phép nghỉ.

Xin trân trọng cảm
ơn!

…………………………………..

———————————BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây